Historiek

Akouyo
Akouyo

Hoe het begon....


In 2011 was Togo geen onbekend terrein meer voor ons. Met een aantal vrijwilligers boden we er al geruime tijd hulp in een ruime regio rond Lomé, de hoofdstad van Togo.

Zo groeide eind 2011 het idee om op een gestructureerde manier hulp te verlenen aan (wees)kinderen én hun familie in Togo, met de hoop op het creëren van een voor hen betere toekomst.

De feitelijke vereniging 'Akouyo' ontstond eind 2011, om in januari 2013 'vzw Akouyo' op te richten.

De naam van de vzw is heel betekenisvol. Akouyo is de naam van een meisje, het eerste meisje dat in peterschap genomen werd, het meisje dat ons de motivatie gaf nog meer kinderen een toekomst te geven, zonder honger, met onderwijs en gezondheidszorg.Onze missie


Vzw Akouyo wil een structureel kader bieden voor een nauwe samenwerking met onze Togolese partners met het oog op een duurzame ontwikkeling van mens en samenleving. Vzw Akouyo is actief binnen verschillende domeinen van het maatschappelijk leven: gezondheidszorg, welzijn, opvoeding, onderwijs.

De ondersteuning door vzw Akouyo beoogt altijd het bevorderen van de lokale autonomie.

Vzw Akouyo engageert zich om de nodige materiële, financiële en menselijke hulpbronnen te verzamelen met als doel het samen gekozen project te kunnen realiseren en in stand te houden.

Vzw Akouyo wil zo actief bijdragen tot de realisatie van de Mondiale Agenda 2030.Onze visie


Partnerschap en duurzaamheid staan centraal.

Vzw Akouyo werkt samen met lokale partners en gaat in op de door hen erkende noden. Onze rol bestaat erin, op een gelijkwaardige en respectvolle manier, samen te werken met onze Togolese partners met als streefdoel hen, de bevolking, te ondersteunen in het bereiken van samen vooropgestelde projecten en doelen.

De verantwoordelijkheid, initiatiefname en drijfkracht van de lokale partners is cruciaal.Onze waarden


 • Gelijkwaardigheid
 • Respect
 • Autonomie / zelfstandigheid / onafhankelijkheid
 • Betrokkenheid
 • Duurzaamheid
 • Gezondheid
 • Ontwikkeling
 • RechtvaardigheidBeleidsdomeinen en aanpak


De 6 beleidsdomeinen van vzw Akouyo zijn:

 • Financiële en materiële ondersteuning
 • Educatieve ondersteuning
 • Medische ondersteuning
 • Opvang van kwetsbare personen
 • Lokale verankering en duurzaamheid
 • Publiciteit en fundraising


De doelstellingen van vzw Akouyo zoals beschreven in de statuten zijn:

 • het ondersteunen van (wees)kinderen door het werken met peterschappen.
 • het financieren van bouw- en renovatiewerken van medische centra, scholen, woningen..
 • het financieren van medische hulp

Onze doelgroep


De doelgroep van vzw Akouyo bestaat enerzijds uit (wees)kinderen én hun familie in Togo, meer bepaald uit de armste wijken rond Lomé (zoals Kégué, Séwoevé, Agoé, Zogbedji, Klévé, Adetikopé, Djagblé, Kladjeme ...).

Naast gezonde kinderen gaat onze aandacht ook uit naar kwetsbare kinderen (weeskinderen, mentaal en/of lichamelijk beperkte kinderen). Deze kinderen vinden heel moeilijk hun plaats in de maatschappij en krijgen minder kansen. 


Met ondersteuning van