Project in beeld - bouw medisch centrum

Gerealiseerde projecten

vzw Akouyo realiseert jaarlijks een groter project.  De keuze omtrent welk project wordt zeer uitvoerig       besproken met de overheid en verantwoordelijken. Hierbij wordt rekening gehouden met bereiken van de SDG's (werelddoelen voor duurzame ontwikkeling).  We voeren de projecten uit in een ruime regio rond Lomé.

Een korte tijdslijn met onze verwezenlijkingen:

- 2022: bouw van waterput 5

- 2021:  bouw van waterput 4 en sanitaire blok aan een school

- 2020: bouw van waterput 3

- 2017 - 2020: bouw van een medisch centrum én uitbreiding van het centrum (hopitalisatieruimte -  opstart   laboratorium - installatie waterput 2  aan het centrum - verbrandingsoven voor medisch materiaal)

- 2016 - 2017: aankoop van bouwgrond en bouw van 9 woningen voor de armste petekinderen - aandacht     voor creëren van werk voor deze gezinnen (bouw waterput 1 - aankoop en installatie molen - aanleg         groentetuin) + bouw van gemeenschappelijke studieruimte

- 2015: aankoop van 7 vaccinatiefrigo's

- 2014: bouw van sanitaire blok aan school

- 2013: bouw van een lagere school voor 150 kinderen

- 2012: renovatie van een medisch centrum


Uiteraard blijven we ook aandacht schenken aan de ernstige dagdagelijkse problemen van de armste     bevolking.  Dit uit zich bijvoorbeeld in financiële ondersteuning bij medische problemen, financiële           ondersteuning in volgen van onderwijs, creëren van werkgelegenheid (aankoop naaimachines, opstart van winkel / kapsalon...), kleine renovaties aan privéwoningen,....

Al deze projecten worden mogelijk gemaakt door subsidiëring van de Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Ninove, opbrengsten van onze activiteiten, giften van personen en activiteiten georganiseerd door derden.  

Project in beeld - leven op 'de koer'

Wij kijken vooruit naar 2023...

Toekomstige projecten

Bouw van 1 klaslokaal aan een bestaande school

In het dorp waar we eerder dit jaar 2022 een waterput en sanitaire blok bouwden, staat een goed functionerende openbare school. Deze school geeft onderwijs aan vele kinderen. Er ontbreekt echter 1 klaslokaal in de lagere school, waardoor 1 studiejaar buiten onderwijs krijgt. We willen graag ondersteuning bieden aan deze school.

Bouw van waterput 6

Tijdens de missie in oktober 2022 maakten we kennis met een dorp van 1000 inwoners waar geen drinkbaar water te vinden is op wandelafstand. Dit dorp heeft letterlijk NIKS. De inwoners drinken water uit een plaatselijk plasje.... Deze waterput zou het leven zoveel beter maken voor deze inwoners. Het zal een uitdaging worden, want het dorp is gelegen op een vrij grote afstand van ons werkingsgebied. Dit maakt het voor onze architect niet evident. Maar wetende dat zoveel mensen in deze onmenselijke omstandigheden leven, maakt de stap naar verwezenlijking kleiner.

Projecten in beeld: waterputten en sanitair