Project in beeld - bouw medisch centrum

Gerealiseerde projecten

vzw Akouyo realiseert jaarlijks een groter project.  De keuze omtrent welk project wordt zeer uitvoerig besproken met de overheid en verantwoordelijken. Hierbij wordt rekening gehouden met bereiken van de SDG's (werelddoelen voor duurzame ontwikkeling).  We voeren de projecten uit in een ruime regio rond Lomé.


Een korte tijdslijn van onze verwezenlijkingen:

- 2023: - bouw van waterput 6

             - bouw van een klaslokaal aan een goed functionerende openbare school

             - installatie van zonnepanelen op 3 van de 6 gebouwde waterputten + extra watervat op deze                   waterputten

- 2022: bouw van waterput 5

- 2021:  bouw van waterput 4 en sanitaire blok aan een school

- 2020: bouw van waterput 3

- 2017 - 2020: bouw van een medisch centrum én uitbreiding van het centrum (hopitalisatieruimte -  opstart   laboratorium - installatie waterput 2  aan het centrum - verbrandingsoven voor medisch materiaal)

- 2016 - 2017: aankoop van bouwgrond en bouw van 9 woningen voor de armste petekinderen - aandacht     voor creëren van werk voor deze gezinnen (bouw waterput 1 - aankoop en installatie molen - aanleg         groentetuin) + bouw van gemeenschappelijke studieruimte

- 2015: aankoop van 7 vaccinatiefrigo's

- 2014: bouw van sanitaire blok aan school

- 2013: bouw van een lagere school voor 150 kinderen

- 2012: renovatie van een medisch centrum


Uiteraard blijven we ook aandacht schenken aan de ernstige dagdagelijkse problemen van de armste     bevolking.  Dit uit zich bijvoorbeeld in financiële ondersteuning bij medische problemen, financiële       ondersteuning in volgen van onderwijs, creëren van werkgelegenheid (aankoop naaimachines, opstart van winkel / kapsalon...), kleine renovaties aan privéwoningen,....

Opvolging en onderhoud van opgestarte projecten blijft van groot belang.  Voor het onderhoud en opvolging nam vzw Akouyo een architect in dienst.  Op zeer regelmatige tijdstippen (aantal keren per jaar) voert hij het onderhoud uit van de waterputten, controleert hij alle bouwwerken en voert na goedkeuring de nodige herstellingswerken uit.  Tijdens de missies bezoekt vzw Akouyo ook al lopende projecten.   

Al deze projecten worden mogelijk gemaakt door subsidiëring van de Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Ninove, opbrengsten van onze activiteiten, giften van personen en activiteiten georganiseerd door derden.  

Project in beeld - leven op 'de koer'

Projecten in  2024...

veel nieuwe dromen en plannen

Bouw van een 2de klaslokaal aan een school

In het dorp waar we in 2022  een waterput en sanitaire blok bouwden, staat een goed functionerende openbare school. In 2023 bouwden we een extra klaslokaal aan deze school waardoor het 3de en 4de leerjaar kon opgesplitst worden.   Het leerlingenaantal in deze school blijft aanzienlijk groeien waardoor we ook dit jaar nog een extra klaslokaal zullen bouwen. Zo kunnen de kinderen uit het eerste en tweede leerjaar apart onderwijs volgen.                                      

Het ministerie van onderwijs voorziet extra personeel voor de school.

Bouw van waterput 7

De eerste stappen werden gezet naar het zoeken naar een geschikte lokatie.  Hiermee wordt rekening gehouden met tal van factoren  (lokatie dorp, aantal inwoners dorp, economie, bodemonderzoek, ...).    

Daarna wordt een overleg gepland met de nodige instanties en verantwoordelijken om dit project uit te voeren. 

Na het akkoord worden de plannen uitgewerkt en kan het project uitgevoerd worden door onze architect.


Projecten in beeld: waterputten en sanitair